คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

กองทุนรวม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนของนักลงทุนมือใหม่ที่มีเงินลงทุนไม่มาก และอยากมีแหล่งออมเงินที่ทำให้เงินเติบโตมากกว่าการฝากประจำ แต่ก่อนที่จะเริ่มลงทุน คุณควร เรียนรู้เรื่องกองทุนรวม คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก SET หรือตลากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้เปิดคอร์สเรียนฟรีให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องของการเงินการลงทุน ให้เข้ามาเรียนรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องการลงทุนกับกองทุนรวมก่อนจะเปิดพอร์ตเพื่อลงทุนในกองทุนรวม

เรียนรู้เรื่องกองทุนรวม 6 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก SET

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี  กองทุนรวม

1. ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่

มาเรียนรู้เรื่อง ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่ ให้คุณได้เรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ผลตอบแทน ความเสี่ยง ข้อควรระวังจากการลงทุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมไปถึงเทคนิคการเลือกกองทุนรวมให้เหมาะกับตนเอง

2. รอบรู้ลงทุน LTF & RMF

เรียนรู้เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อประหยัดภาษี พร้อมแนะนำตัวอย่างนโยบายการลงทุน รวมถึงเทคนิคการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ในคอร์สเรียนรอบรู้ลงทุน LTF & RMF

3. รอบรู้ลงทุน REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

มาลงคอร์สเรียนเรื่อง รอบรู้ลงทุน REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของ REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ผลตอบแทน ความเสี่ยง นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกลงทุน

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี  การเงินการลงทุน

4. สร้างพอร์ตกองทุนรวมแบบ DIY

คอร์สเรียนเรื่อง สร้างพอร์ตกองทุนรวมแบบ DIY เพื่อเรียนรู้ เข้าใจหลักการ และความสำคัญของกระบวนการสร้างและบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทนให้เงินออม

5. รอบรู้ลงทุน ETF

เรียนรู้ลักษณะพื้นฐาน ผลตอบแทน ความเสี่ยง และวิธีซื้อขายกองทุน ETFs พร้อมเทคนิคการลงทุนอย่างมืออาชีพ และเจาะลึกกองทุน ETF ที่มีการซื้อขายอยู่ในปัจจุบันก่อนตัดสินใจลงทุน จากคอร์สเรียนเรื่อง รอบรู้ลงทุน ETF

6. ห้องเรียนกองทุนรวม The Series

ห้องเรียนกองทุนรวม The Series คอร์สเรียนกองทุนรวมที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคการเลือกกองทุนรวม พร้อมสร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเองได้ถูกวิธี

สำหรับใครที่อยากลงทุนในกองทุนรวม ต้องไม่พลาดที่จะเรียนรู้เรื่องกองทุนรวม 6 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET ที่ได้เปิดคอร์สสอนเรื่องการเงินการลงทุนให้กับผู้ที่มีความสนใจในการบริหารจัดการเงิน และสร้างความเติบโตให้กับเงินของคุณให้งอกเงยได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ใครกำลังประสบปัญหาในการจัดการกับเงินของตัวเอง อยากจะมีแอปบันทึกรายรับ-รายจ่ายดี ๆ ที่จะช่วยจัดการเรื่องการเงิน ให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินของตัวเองได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น คลิกอ่านบทความนี้