ปัจจุบันหลาย ๆ คนต่างให้ความสำคัญกับการออมเงินเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะด้วยภาวะเศรษฐกิจที่หลายคนต้องมีการคิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้จ่ายกับสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งการเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินในอนาคต ซึ่งการเก็บออมนั้น ก็มีความสำคัญและมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน โดยบทความของเรา sophmiu ในวันนี้จึงได้รวบรวม 5 ประโยชน์ของการออมเงิน เก็บวันนี้มีใช้ในวันหน้า ส่วนจะมีประโยชน์อะไรบ้างนั้น ถ้าพร้อมแล้ว ตามไปดูกันเลย การออมคืออะไร? ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าก่อนว่าการออมคืออะไร ซึ่ง การออมเงิน เป็นการประหยัดรายได้ที่ไม่ได้ใช้จ่ายหรือไม่ได้นำไปใช้ในการบริโภคหรือรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ…