กองทุนรวม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนของนักลงทุนมือใหม่ที่มีเงินลงทุนไม่มาก และอยากมีแหล่งออมเงินที่ทำให้เงินเติบโตมากกว่าการฝากประจำ แต่ก่อนที่จะเริ่มลงทุน คุณควร เรียนรู้เรื่องกองทุนรวม คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก SET หรือตลากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้เปิดคอร์สเรียนฟรีให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องของการเงินการลงทุน ให้เข้ามาเรียนรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องการลงทุนกับกองทุนรวมก่อนจะเปิดพอร์ตเพื่อลงทุนในกองทุนรวม เรียนรู้เรื่องกองทุนรวม 6 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก SET 1. ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่ มาเรียนรู้เรื่อง ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่ ให้คุณได้เรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ ผลตอบแทน ความเสี่ยง…