4 ส. สอนสร้าง ให้ลูกรู้จักการออมเงิน

การสอนให้ลูกรู้จักการอออมเงินตั้งแต่เด็กถือว่าเป็นสิ่งดีๆ ที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนควรจะทำ ซึ่งหากคุณกำลังมีลูกน้อยอยู่ละก็ ต้องห้ามพลาดกับบทความของเราในวันนี้ที่จะมาแนะนำ 4 ส. สอนสร้าง ให้ลูกรู้จักการออมเงิน ที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนสามารถนำไปสอนลูกๆ ได้ หากคุณเริ่มปลูกฝังพวกเขาให้รู้จักคุณค่าของเงินได้เร็วเท่าไร ก็จะช่วยส่งผลให้พวกเขารู้จักการเก็บออม และรู้คุณค่าของเงินได้ในระยะยาว เมื่อพวกเขาเหล่านั้นเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ก็จะมีความมั่นคงในด้านการเงินมากขึ้น

4 ส. สอนสร้าง ที่ควรสอนให้ลูกรู้จักการออมเงิน

1. ส. สอนสร้างจิตสำนึก

สำหรับ ส.แรก คือ สอนสร้างจิตสำนึก ซึ่งเด็กๆ มักจะเห็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดเป็นต้นแบบ คุณพ่อคุณแม่จึงควรทำให้ดูแล้วลูกจะทำตาม หากพ่อแม่ไม่มีวินัยในการออมก็เป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะสอนให้ลูกออม ดังนั้นควรเริ่มไปพร้อมๆ กับลูกได้ โดยเริ่มสอนลูกตั้งเป้าหมาย ซึ่งสามารถตั้งเป้าหมายจากสิ่งใกล้ตัวตามวัยของลูกเป็นระยะเวลาสั้น-กลาง-ยาวได้ เช่น ระยะสั้น-ซื้อของเล่น ระยะกลาง-งบไปเที่ยวต่างจังหวัดปีหน้า ระยะยาว-ทุนเรียนต่อต่างประเทศตอนโต และแบ่งเป้าหมายออกเป็นกระปุกหรือซอง โดยเขียนเป้าหมายกำกับเอาไว้ด้วย

รวมทั้งการทำเป้าหมายให้เป็นภาพ โดยอาจติดรูปเป้าหมายการออมไว้ในที่ที่เห็นได้ชัด เช่น หัวเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อยากทำอย่างต่อเนื่อง และสำหรับเด็กน้อยควรมีตัวช่วยเช่น ทุกครั้งที่ออมได้ให้ติดสติ๊กเกอร์ และนอกจากนี้เมื่อลูกออมสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปลิ้มรสความสำเร็จในสิ่งที่ออมได้ เช่น ออมซื้อของเล่นก็พาไปซื้อของเล่น จะทำให้เด็กรู้สึกมีพลังในการเก็บออมเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมากขึ้น

ส. สอนสร้างจิตสำนึก

2. ส. สอนสร้างวินัย

ต่อด้วย ส. สอนสร้างวินัย ซึ่งการมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กออมได้อย่างต่อเนื่อง คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกออมก่อนใช้เป็นร้อยละของสิ่งที่ได้มา เช่น 10% จากค่าขนม เมื่อค่าขนมมากขึ้นก็จะออมได้มากขึ้น พร้อมสอนให้ออมให้เป็นเวลาและต่อเนื่อง เช่น ทุกสิ้นวัน หรือทุกสัปดาห์ หรือทุกสิ้นปีนำไปฝากธนาคาร รวมทั้งการสอนให้เก็บเงินอย่างเป็นระเบียบ จะได้รู้สึกถึงคุณค่าจากการเห็นภาพ ถ้าเก็บเงินให้เป็นระเบียบ ไม่ยับยู่ยี่ เวลาหาก็หาง่าย จะนับก็นับง่ายเช่นกัน

ส. สอนสร้างวินัย

3. ส. สอนสร้างแรงกระตุ้น

เด็กๆ มักมีความอดทนได้ไม่นาน เบื่อง่าย คุณพ่อคุณแม่จึงต้องค่อยสร้างแรงกระตุ้นหรือสร้างสีสันการออมให้แก่ลูก โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือกระตุ้นตามวัยของลูกได้ ไม่ว่าจะเป็นเลือกกระปุกใสๆ จะทำให้มองเห็นเงินข้างใน เล่านิทานเกี่ยวกับการออม หรือพาไปเปิดบัญชีฝากเงินที่ธนาคาร ซึ่งพ่อแม่สามารถสบทบเพิ่มเท่ากับเงินจำนวนที่ลูกออมได้ เพื่อให้ลูกมีแรงกระตุ้นที่อยากจะเก็บออมต่อไป

ส. สอนสร้างแรงกระตุ้น

4. ส. สอนสร้างความรู้เกี่ยวกับการออม

ปิดท้ายกันด้วย ส. สอนสร้างความรู้เกี่ยวกับการออม ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกให้รู้จักวิธีที่ทำให้เงินออมโตขึ้นได้เร็วขึ้น โดยการสอนให้รู้จักดอกเบี้ยทบต้นว่าเงินงอกเงยได้อย่างไร แม้ไม่ได้ฝากเพิ่ม หรือสอนให้รู้จักเครื่องมือการออมหลายๆ แบบ นอกจากธนาคาร สอนให้รู้จักออมในกองทุนหุ้นซึ่งอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานจนกว่าจะโต และเงินมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนขึ้นด้วยอัตราผลตอบแทน เพื่อให้ลุกได้เข้าใจเบื้องต้นไว้ตั้งแต่เด็กๆ ที่อาจจะนำไปใช้ในอนาคตได้

ส. สอนสร้างความรู้เกี่ยวกับการออม

ทั้ง 4 ส. สอนสร้าง ให้ลูกรู้จักการออมเงิน นี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างในการใช้จ่ายและการเก็บออมเงินให้กับลูก ซึ่งหากคุณสอนลูก แต่คุรกลับยังใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่เก็บออม ลูกก็จะเกิดความสงสัยทำพ่อแม่ใช้เงินได้ แต่ลูกใช้ไม่ได้ ดังนั้นต้องนำประสบการณ์จริงของตัวเองไปสอนลูกด้วย รวมทั้งสอนข้อผิดพลาดจ่ายการใช้เงินต่างๆ ให้แก่ลูกด้วย เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดเหล่านั้น และเกิดการระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้น

นอกจากนี้ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในเรื่องการออมเงินก็ถือเป็นสิ่งที่ดี และควรจะสอนให้ลูกได้รู้จัก 5 ประโยชน์ของการออมเงิน เก็บวันนี้มีใช้ในวันหน้า เพื่อเห็นถึงความสำคัญของการออมเงินมากขึ้น และต้องเรียนรู้การเข้าใจถึงเรื่อง สำคัญแค่ไหนทำไมเราต้องวางแผนการเงิน ควบคู่กันไปกับการออมเงินด้วย เพราะถ้าเราออมเงินแต่ไม่รู้จักวางแผนการเงินก็สามารถทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้